Floor Bouwmanagement

Voorwaarden & Privacy-Statement

Als algemene voorwaarden hanteert Floor Bouwmanagement de "Algemene Voorwaarden van Floor Bouwmanagement" welke gedeponeerd zijn bij de Kamer Van Koophandel te Lelystad.

Indien Floor Bouwmanagement een overeenkomst sluit die (mede) betrekking heeft op aanneming van werk, zijn tevens de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) van toepassing.
Er zal een keuze gemaakt worden uit de twee varianten AVA 1992 Voorwaarden die er zijn, te weten:
De variant voor aangenomen werk of de variant voor aanneming van werk in regie.
Deze AVA 1992 Voorwaarden zijn opgesteld door brancheorganisatie Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven).

Indien Floor Bouwmanagement een overeenkomst sluit de (mede) betrekking heeft op het maken van een ontwerp en/of het geven van advies voor een particulier/consument (en incidenteel ook voor kleine opdrachten met zakelijke opdrachtgevers), zijn tevens de Algemene voorwaarden consument-architect (Consumentenregeling 2006) van toepassing. Deze rechtsverhouding consument-architect, welke verkort wordt aangehaald als "CR 2006", is op 1 augustus 2006 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 109/2006.
De CR 2006 is een afspiegeling van de hieronder genoemde DNR 2011 en speciaal ontwikkeld voor kleinere opdrachten. Het is een korte, toegankelijke en leesbare regeling, afgeleid van de DNR 2011.

Voor overeenkomsten met bedrijven worden de standaard branchevoorwaarden voor architecten en ingenieurs gehanteerd, vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011 - rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur). De DNR 2011 is op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.
De DNR 2011 is een standaard regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De regeling is opgesteld door de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en NL ingenieurs (Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus).

In elke offerte en opdrachtbevestiging is/wordt aangegeven welke voorwaarden worden gehanteerd.

Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden zijn hieronder te downloaden.Privacy Statement:

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 in werking.
De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Floor Bouwmanagement hecht veel waarde aan privacy en transparantie.
Omdat wij werken met persoonsgegevens (zoals uw naam, email-adres, telefoonnummer, etc.) die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken
van onze diensten, informeren wij u hier graag over.
Wij willen u daarom laten weten dat we ons Privacy Statement bijgewerkt hebben om rekening te houden met de nieuwe vereisten van de AVG.

In onze Privacyverklaring omschrijven wij duidelijk welke gegevens wij verzamelen, hoe we die gebruiken en welke rechten u heeft in het beheren van die informatie.
Kort samengevat: Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kunt u hieronder downloaden.
Wij raden u aan om deze goed te lezen.

Voor vragen omtrent onze Privacyverklaring kunt u uiteraard contact met ons opnemen.