Floor Bouwmanagement

Woning opleverings keuring

Een van de belangrijkste momenten in het bouwproces is de oplevering.
De oplevering vind plaats op het moment dat de nieuwbouwwoning klaar is
Als opdrachtgever hebt u dan éénmalig de kans om samen met de aannemer te controleren of de werkzaamheden volgens afspraken zijn uitgevoerd.

Tijdens de oplevering worden eventuele geconstateerde tekortkomingen vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering.
U spreekt met de aannemer of binnen welke termijn hij de tekortkomingen zal herstellen. Ook deze afspraak komt in het proces-verbaal te staan en wordt
vervolgens door beide partijen ondertekend.
Omdat alles zwart op wit wordt gezet kunnen er naderhand geen misverstanden ontstaan, maar het geeft wel aan dat er meer bij komt kijken dan veel mensen denken.

Een serieuze zaak dus !
Als u tijdens de oplevering gebreken die u had kunnen constateren "over het hoofd ziet", kunt u hier naderhand niet meer op terug komen.
De oplevering is de enigste kans om fouten, tekortkomingen en/of gebreken te signaleren en formeel vast te leggen.
Tekortkomingen die bij de oplevering niet in het proces-verbaal van oplevering worden genoteerd, hoeft de aannemer in principe niet meer te herstellen.
Daarom is het natuurlijk belangrijk dat er heel kritisch wordt gekeken tijdens de oplevering.

Neem daarom geen enkel risico en laat u tijdens de oplevering deskundig begeleiden door Floor Bouwmanagement.
U mag er dan op rekenen dat belangrijke tekortkomingen en/of gebreken tijdens de oplevering worden opgemerkt.

Samen zal worden gekeken of de woning is gebouwd volgen bestek en tekeningen.
U wilt immers zekerheid of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en eisen en eveneens zekerheid of de uitvoering overeenkomstig technische omschrijving en tekeningen is.

Deze zekerheid en het vaststellen van feiten verkrijgt u door ons een opleveringskeuring uit te laten voeren.

Steenzetter 15
8322 BH Urk
T 0527-682113 / M 06-47870900 / E info@floorbouwmanagement.nl