Floor Bouwmanagement

Kwaliteitscontrole

  • Toezicht op de voortgang en uitvoering van het bouwproces.
  • Controle op levering van kwaliteit
  • Werkbesprekingen met uitvoerders

Regelmatig zijn we op de bouwplaats aanwezig voor toezicht op de kwaliteit en de voortgang van het bouwproces.
Ook denken wij dan mee met uitvoeringsdetails.

Complexe projecten met veel verschillende disciplines en partijen vragen om meer dan alleen technische uitwerking.
Veelal wordt er een overeenkomst gesloten, waarbij vooraf wordt vastgesteld op welke punten in het bouwproces er geïnspecteerd zal worden.
U kunt echter ook zelf bepalen op welke momenten u dat wenst en het toezicht steeksproefgewijs laten plaatsvinden.

Wij blijven betrokken bij het bouwproces tot de opdrachtgever tevreden gebruik maakt van het nieuwe gebouw.

Het is raadzaam om hierna een plan op te stellen voor het beheren en in stand houden van het nieuwe gebouw.
Ook hierbij kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.

Steenzetter 15
8322 BH Urk
T 0527-682113 / M 06-47870900 / E info@floorbouwmanagement.nl