Floor Bouwmanagement

Opzichter / Toezicht

Als opzichter / toezichthouder controleren wij of de uitvoerende partijen de werkzaamheden uitvoeren volgens bestek, tekeningen, geldende normen, regels en veiligheidsvoorschriften.
Er wordt gerapporteerd over de bevindingen en advies gegeven aan de aannemers en uitvoerders over de technische uitwerking van het werk.

Tijdens het bouwproces zijn aansturing, controle en communicatie de instrumenten om de bouw soepel te laten verlopen.

Om budget overschrijding te voorkomen is het tijdig ingrijpen bij wijzigingen of problemen ontzettend belangrijk.
Minstens zo belangrijk is het bewaken van de planning en de bouwkosten.

Regelmatig toezicht tijdens bouwbezoek en overleg tijdens bouwvergaderingen zijn daarom noodzakelijk.

Steenzetter 15
8322 BH Urk
T 0527-682113 / M 06-47870900 / E info@floorbouwmanagement.nl