Floor Bouwmanagement

Directievoerder

Tijdens de bouwfase van een project kunnen wij ook als uw vertegenwoordiger optreden in de vorm van directievoerder.
Binnen vooraf overeengekomen bevoegdheden bewaken wij dan uw belangen.
Wij stellen ons ten doel om het bouwproces optimaal aan te sturen en de communicatie tussen de betrokken partijen te bevorderen.
De kwaliteit en planning wordt bewaakt en wij zien er op toe dat de gemaakte afspraken met adviseurs en aannemers in uitvoering worden nagekomen.

Directievoering bouwproces

  • Advisering m.b.t. de betalingstermijnen
  • Bouwvergaderingen leiden
  • Coördinatie nevenaannemers (derden)
  • Bewaken budget volgens de begroting
  • Bewaken planning
  • Beoordeling meer- en minderwerk
  • Verzorgen van de oplevering

De bouwkundig aannemer, de elektrotechnisch installateur en de werktuigbouwkundig installateur.
Dit zijn over het algemeen de partners in het bouwproces waarover wij de directie voeren.

Wij leiden bouwvergaderingen waarbij opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen vertegenwoordigd zijn en dragen zorg voor de verslaglegging en beoordeling van meer- en minderwerk.
Frequent houden wij werkbesprekingen met de uitvoerders en de voorlieden ten behoeve van de coördinatie, kwaliteit en planning voortgang op de bouwplaats.

Steenzetter 15
8322 BH Urk
T 0527-682113 / M 06-47870900 / E info@floorbouwmanagement.nl